Ansvar/Disclaimer

InvestorBarens ansvarsfraskrivelse InvestorBaren er primært et knudepunkt for andres synspunkter og indhold. Hvis InvestorBaren og dennes talspersoner, tilknyttede eller ejere, udtrykker holdninger eller anbefalinger, skal disse betragtes på samme måde som det øvrige indhold, der stilles til rådighed på sitet. Alt indhold skal derfor betragtes som personlige holdninger, selvom de kan være formulerede som anbefalinger. Indhold på sitet kan endvidere være fejlbehæftet, da der ikke foretages fakta-check eller kvaliteteskontrol af materialet.

InvestorBaren påberåber sig fuld ansvarsfraskrivelse for tab grundet fejlbehæftet, ufuldstændig eller forvrænget information, som brugerne af sitet har måtte lide. Herunder tab generelt, som måtte kunne knyttes sammen med InvestorBarens ydelser og/eller indhold, på enhver måde.

Det anbefales, at brugere af sitet og dets indhold, rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden denne foretager sig investeringer, både generelt og specifikt i forhold til inspiration hentet fra InvestorBaren og dertilknyttede interessenter.

%d bloggers like this: