Baggrund for Visionen

Det hurtige overblik

InvestorBaren er stedet, hvor forskellige kompetencer møder hinanden i NuggClubs (Interessefælleskaber). Stedet, hvor man udveksler viden, og måske stedet, hvor to parter finder hinanden i en god handel eller et venskab. I hyggeligt og interessant samvær.

Fælles for alle aktiviteter i InvestorBaren er økonomi. Det kan være ‘kun lidt’ økonomi, eller ‘rigtig meget’!

Aktiviteter med ‘kun lidt’ økonomi:

Kunst & litteratur er stedet, hvor de første nye samtidsstrømninger viser sig. Stedet, som giver inspiration til forestillinger om alternative samfundsudviklinger. Og OGSÅ stedet, hvor samtiden sættes i større perspektiv. Kunst & litteratur er derfor en potientiel retningspil for fremtiden, herunder særligt økonomien.

 • Forfatter: Forfatter læser op af sin bog, og sætter den også ind i en økonomisk kontektst: “Hvad betyder økonomien for kunstlivet i Danmark”.
 • Fag: For sygeplejesker: Den nye lungemaskine (produkt præsentation) & lidt om pension.
 • Maler: En kunster fortæller om sit værk i relief af samtidens økonomi.
 • Pris på kunst: Hvordan prisfastsætter auktionshuse kunst – og kan kunst have betydning for en virksomhedsøkonomi?
 • Debat: En debatbog om en politisk ideologi og dens økonomiske konsekvenser.
 • Ideologi: Er den vestlige kultur/økonomi stærk nok til at modstå Kinas super-kapitalisme, russisk hegemoni, klimaudfordringen eller muslimsk parallelkultur? 

Temaer, der kun har perifær tilknytning til økonomi håndteres i foreningen IB Grundtvigs Fodspor:  https://www.investorbaren.dk/ib-grundtvigs-fodspor/

Aktiviteter med ‘lidt mere’ økonomi:
 • Kursus: Teknisk analyse af aktiemarkedet.
 • Revisor: Revisors guide til huskøb
 • Robotter: Robotternes indtog – Konsekvenserne for transportbranchen
 • Aktietips: Rådgivernes bedste bud på ugens bedste aktiekøb
 • Novo: Novo Nordisk – Hvad er perspektiverne?
 • Teknisk analyse af aktiemarkedet
 • Tips: Gode aktie-tips
 • Renten: Hvad betyder renten for aktiemarkedet eller huskøb?
 • Crash: Hvornår kommer det næste? Og crasher økonomien, når nationalbankerne skal rulle “quantitative easing” (trykning af penge)” tilbage igen?
InvestorBaren driver en række aktiviteter:
 • Foredrag & Virksomhedsbesøg
 • Kurser
 • Økonomisk rådgivning
 • NuggClubs (Faste deltagere i temabaseret netværk)
 • Fælles indkøb for medlemmer – Webshop
 • Virksomhedsudvikling koblet til økonomi og budgetsystemer

Baggrund

InvestorBaren handler om langt mere, end lige at få den sidste procent med på sine investeringer. Den handler mindst lige så meget om, hvordan vores samfund skal se ud i fremtiden – Herunder den økonomiske fremtid.

Vi lever i en tid, hvor udviklingen er eksponentiel. Det er nærmest umuligt for offentlige institutioner, virksomheder og borgere både at følge med i, men også forstå, hvad der sker.

Der er behov for 1) bedre data, men endnu vigtigere at 2) at bearbejde disse data til information


Bedre data
Internettet giver os rig adgang til data. Men, internettet skaber desværre også bobler, hvor man lukkes inde i ekko-kamre fyldt med ‘Fake News’ – i alle retninger. Ekko-kamre kan være deciderede fordummende, fordi synspunkter ikke møder modstand. 

Internettet kan derfor være berigende og fordummende på samme tid! Internettet løser bedst den første del af opgaven: At skaffe data, men ikke så godt den anden del: At bearbejde den!


Bearbejde data til information

80% af betydningen i et budskab er non-verbal. Af de sidste 20% er kun 5% reel, hvor de sidste 15% har en ‘ukendt agenda’ med manipulation for øje. Ordet (de skrevne eller sagte) er derfor i sig selv er et særdeles fattigt medie. 

InvestorBarens opfattelse er, at det er særdeles vigtigt mødes fysisk og dele viden, tolkninger og holdninger. (Meget gerne af modsatrettet observant – Det er jo der, erkendelsen ligger.  Og, i sidste ende sammenhængskraften i samfundet).

Det er i det fysiske møde, man ser mennesket bag holdningen. Kun ved at møde hinandens kropsprog,  mimik og tonation i stemmeføringen, får man de sidste 80% med, som ellers vil være ‘usynlig’. Og, kun ved at samarbejde i tæt kontakt, er man i stand til at gætte på, hvad den reelle betydning og konsekvens er af en nyhed i pressen. Den ‘ukendte agenda’ kan diskuteres med ligesindede. 

I det tætte samvær bliver det klart, at holdninger i sig selv ikke er interessante. Det er til gengæld, hvad der ligger bag holdningerne.

Data bliver til reel information og viden i tæt samvær med andre!

InvestorBaren er centrum for de fleste kompetencer!

Filosofisk baggrund

Filosofisk er InvestorBaren en moderne udgave af Grundvigs tanker og højskole – Blot på nettet og på cafeerne.

Hans filosofiske bidrag er interessant – Stadig den dag i dag! 

(Bemærk: I InvestorBaren er det med gud en privatsag). 

Grundtvig citat: “Et menneske kan ikke både være oplyst og gennemsigtigt”. 

 

Vi bestræber os på ikke at være
gennemsigtige i InvestorBaren!

 

Meget få kompetencer er ikke repræsenteret blandt InvestorBarens medlemmer!

Baren er hyggelig. Lærer nye rare mennesker at kende, og har noget nyt spændende med hjem hver gang.

Finn Gilling
Direktør, C & C ApS

Involver dig i InvestorBaren!