Vision, Mission og Værdier

Skal din forrentning op i top 10% Redskaber til virksomheder og private!

Uanset om opgaven er at optimere afkastet i din virksomhed eller privat, har du brug for en retningspil for økonomiens udvikling. En spændende opgave! Vi er alle i samme båd, når det gælder om at perspektivere fremtiden. InvestorBaren stiller relevante redskaber til din rådighed. Altid en spændende rejse!

Transformer data til relevant information!

Er data og information det samme? Nej, data bliver først til information, når den underlægges en gennemprøvet og gennemtænkt tolkning, der giver succes i forhold til  målet. Mængden af data er uendelig. Man skal lede de rigtige steder. InvestorBaren lægger vægt på at guide til de rigtige steder, og motivere til konstruktiv tolkning! 

Fælles for alle aktiviteter i InvestorBaren er økonomi og godt samvær, måske kun lidt økonomi.... men lidt er der altid!!

Sparring er 100% afgørende!

Mange tumler med deres budgetter eller investeringer i ensomhed. 

Det er uhensigtsmæssigt! Der er god evidens for, at uanset antallet af teknikker, tips og rådgivere, går det oftest ikke helt efter planen. Fornemmelsen trænger sig på: “Kunne forrentningen være bedre?”

For at komme videre, må ‘data’ vendes til ‘information’ med ligesindede. Ligeværdig dialog har det med at perspektivere egne holdninger.

Den bedste tolkning af data får man i et miljø, hvor der er stor forskellighed i perspektiverne. InvestorBaren er stedet, hvor forskellige kompetente medlemmer byder sig til for hinanden.  

InvestorBaren – Stedet hvor forskellige holdninger og kompetencer møder hinanden!

Mere end investering!

Rentens udvikling? En økonom har ét bud, en elektriker et andet, en filosof et tredje, en håndværker et fjerde … osv. InvestorBaren tilbyder mange vinkler.

InvestorBaren er dog mere end investeringer. Det er også set stedet, hvor man deler forretningsmuligheder eller tjenester, der måske ikke har noget at gøre med investering … og dermed er InvestorBaren også stedet, hvor to medlemmer har mulighed for at finde hinanden i en god handel.

 

Tiden skal bruges på den gode måde!

Hvis man skal bruge tid på at ‘fundere over fremtiden’ sammen med ligesindede, skal der mere til end blot ekstra viden og gode folk.

De hyggelige omgivelser, maden, vinen og interessante aktiviteter er derfor en stor del af InvestorBarens DNA.

 

(PS! Under Corona’en kører det hele kun online – På den gode måde, naturligvis ;-))

Velkommen til!

På vegne af bestyrelsen

Kim Madsen

 

 

Meget få kompetencer er ikke repræsenteret blandt InvestorBarens medlemmer!

Baren er hyggelig. Lærer nye rare mennesker at kende, og har noget nyt spændende med hjem hver gang.

Finn Gilling
Direktør, C & C ApS

Relevant og spændende!

Afspil video

Vision

Ambitionen er at blive et medlemsbaseret hot-spot som det foretrukne sted at søge indsigt til din virksomhed (eller dig som privatperson) omkring økonomisk perspektivering af fremtiden. økonomisk perspektivering af fremtiden. økonomisk perspektivering af fremtiden.

... herunder, debatter om udvikling i samfund, teknologi, ideologi og kultur. Det hænger sammen.

Vores målgruppe er primært virksomhedsledere eller erhvervsaktive, men disse er jo også privat-personer i investeringssammenhænge.

Om medlemmet er privat investor eller er tilknyttet en virksomhed er derfor underordnet. Redskaberne er med tilpasninger de samme - Vi er alle i den samme båd, når det gælder fremtiden!

Mission

1. NuggClubs (interessefællesskaber) er kernen i InvestorBaren. Derfor er det også en kerneværdi at sammensætte og facilitere sammensætte og facilitere sammensætte og facilitere disse på topklasseniveau.

Interesseområderne kan være mange, fra investering over nationaløkonomi og samfundsanalyser til f.eks. hvordan kunst påvirker en virksomhed økonomisk.

Økonomi er fællesnævneren - Men behøver ikke at udgøre meget!

2. Investeringsafkast afhænger redskaberne. Vi leverer præcis, relevant og spændende investor- (og/eller økonomisk) indsigt og metoder indsigt og metoder indsigt og metoder

3. Enhver virksomheds strategiske- og økonomiske planlægningsproces tager blandt andet udgangspunkt i markedsdata.  markedsdata.  markedsdata.  Det er et forretningsområde i InvestorBaren.

4. Via vores handelsaftaler er InvestorBaren i stand til at drive et indkøbsfællesskab indkøbsfællesskab indkøbsfællesskab med fokus på relevante produkter for medlemmerne. Altid med fordelagtige medlemspriser.

5. investorBaren faciliterer det hyggelige samvær, hyggelige samvær, hyggelige samvær, via god mad, drikke og interessante aktiviteter. Det er vores DNA.

(Under Corona står du dog selv for mad og drikke - pt. er der kun online-aktiviteter).