Ønsker du at øge omsætningen? (Næsten uden investering!)

Hvordan gør vi?

Vi gennemfører arrangementer.

Arrangementerne er relevante og spændende for dine kunder, og/eller potentielle kunder. Fælles for alle arrangementer er, at økonomi/investering altid er en del af temaet. (Det behøver dog ikke at være ret meget. Det afhænger af dine ønkser).

Vores arrangementer rammer måske derfor kun et deludsnit af dine kunder, men de vil så til gengæld føle sig særligt godt behandlet af dig, som vært.

God business for dig:

InvestorBaren har udviklet et plug n’ play koncept, der løser opgaven, så det til enhver tid vil øge dækningsbidraget i forhold til, hvis du selv skulle stå for opgaven. Altså: Et fordelagtigt cost-benefit forhold for dig. Test selv længere nede!

Hvilke kundetyper arbejder vi med?

Eksisterende kunder:
Når eksisterende føler sig godt behandlet øges loyaliteten. Når man ved, hvad det koster at skaffe en ny kunde, er det som regel en god investering. Vores arrangementer øger loyaliteten hos dine kunder.

Nye kunder: 
Eksisterende kunder bliver tilbudt at invitere andre potentielle kunder med til arrangementet. Dermed skaffer eksisterende kunder nye kunder. Alternativt kan vi ‘kanvasse’ os til potentielle nye kunder, der inviteres med til samme arrangement.

To eksempler på aktiviteter i InvestorBaren:
Samtale med Lars Tvede (on-line, grundet Covid 19)
Undervisning af en revisors kunder i hjernens funktionsmåde
Ønsker du vores ydelser? Processen:

  1. Se mere om konceptet i nedenstående Powerpoint
  2. Beregn efterfølgende om det kan betale sig for dig
  3. Meld dig til vores ordning – Kontakt InvestorBaren

You don't have sufficient privileges to access the form

Tidligere indtastninger: