Ønsker du at øge overskuddet pr. arbejdstime?

Hvordan gør vi? Kort overblik!

Vi gennemfører arrangementer for dine gæster. 

Vi beder dine gæster om at tage andre gæster med, som måske aldrig har været hos dig før.

M.a.o. sørger vi får, at du får nye kunder med, og vi øger loyaliteten og besøgsfrekvensen af dem, der kommer.

Arrangementerne er relevante og spændende for det segment af dine kunder/potentielle kunder, der interesserer sig for økonomi/investering, som altid er en del af vores arrangementer. (Der er mere end 1.000.000 danskere, der investerer. Så målgruppen er større, end man tror).

Vores arrangementer rammer derfor kun et deludsnit af dine kunder, men de vil så til gengæld føle sig særligt godt behandlet af dig, som vært.

Hvilke kundetyper arbejder vi med?

Eksisterende kunder:
Når eksisterende føler sig godt behandlet øges loyaliteten. Når man ved, hvad det koster at skaffe en ny kunde, er det som regel en god investering. Vores arrangementer øger loyaliteten hos dine kunder.

Nye kunder: 
Eksisterende kunder bliver tilbudt at invitere andre potentielle kunder med til arrangementet. Dermed skaffer eksisterende kunder nye kunder. Alternativt kan vi ‘kanvasse’/markedsføre os til potentielle nye kunder, der inviteres med til samme arrangement. Vi giver dig endvidere mulighed for at præsentere dit sted til alle vores øvrige medlemmer i InvestorBaren, du ikke har som kunder i dag.

To eksempler på aktiviteter i InvestorBaren: 

Samtale med Lars Tvede (on-line, grundet Covid 19)
Undervisning af en revisors kunder i hjernens funktionsmåde
Ønsker du vores ydelser? Processen:

  1. Se mere om konceptet i nedenstående Powerpoint
  2. Beregn efterfølgende om det kan betale sig for dig
  3. Meld dig til vores ordning – Kontakt InvestorBaren

God business for dig:

InvestorBaren har udviklet et plug n’ play koncept.

Vi står næsten for det hele for at kunne øge dit overskud på ubrugt kapacitet.

Altså: Sandsynligvis et fordelagtigt cost-benefit forhold for dig. Test selv længere nede!

Cost-benefit beregner Bemærk venligst, at du skal rette til dine 'egne tal'. De forhåndsindlagte tal kommer fra en anden (anonym) restaurant, som jo har andre forudsætninger end I har.
  • Udarbejdet evt. to udkast. Et kortsigtet (som jo er mindre attraktivt). Og, et langsigtet.
  • Du vil senere kunne tilrette dine udkast, hvis du sørger for at ‘gemme’, som gøres ved, at du går helt til slut, og send udkastet til dig selv).
You don't have sufficient privileges to access the form

Tidligere indtastninger: