Behov for et godt råd?

Har du behov for et godt råd, en ‘second opinion’, rådgivning, eller måske endda et konkret tilbud? 

Kontakt en af InvestorBarens medlemmer med særlig status – de Strategiske Partnere!

Denne service er gratis for dig, hvis du som mininum er Bronzemedlem.

Strategiske Partnere er almindelige medlemmer af InvestorBaren – Måske som dig selv! 

Derudover har de særlige kompetencer, der kan være til gensidig glæde.

Vi gennemfører, også overfor dem, vores almindelige arrangementer. De er altså en del af ‘familien’.

Ikke nødvendigvis!

Men, mangler du en ‘second opinion’ eller måske endda et konkret tilbud, så er det måske en ide at trække på en af de strategiske partnere.

Vi hjælper hinanden i InvestorBaren. Og laver også en god handel, hvis det skulle komme så langt.

De strategiske partnere er medlemmer som alle andre. Blot har de et speciale, du evt. kan trække på.

De er dermed næsten mere din strategiske partner, end de er InvestorBarens!

Ligesom du har mulighed for at trække på dem, har de tilsvarende mulighed for at få en opgave gennem barens øvrige medlemmer.

Det bedste samvær opnås oftest ved gensidigt behov for hinanden.

De strategiske partnere tilbyder ofte en rabat på deres ydelser til andre medlemmer på 5-30%, da de jo sparer markedsføringsomkostningen ved henvendelser fra InvestorBarens øvrige medlemmer.

Der er ingen pligt. I aftaler selv detaljerne.

 

Nej! Slet ikke.

‘Få 3 tilbud’ har en række ulemper:

    1. Upersonligt og maskinelt: ‘Få 3 tilbud’ er meget upersonligt og maskinelt. Ved mere komplekse ydelser indgår der i valget leverandør andre faktorer, f.eks. tillid og sympati. 80% af al kommunikation er non-verbal. D.v.s., når man skal vurdere et tilbud, mangler man en del viden, som kun fås på et personligt plan. Det er netop kernen i InvestorBaren. Det personlige plan!
    2. Præcision: ‘Få 3 tilbud’ kræver meget stor præcision i beskrivelse af opgaven for at undgå en stor ekstra regning. Som regel har køber ikke nok viden om den ydelse, der skal købes. Det er svært at beskrive opgaven præcist. Normalt er der behov for en ‘frem-og-tilbage’ proces mellem køber og sælger. Køber har brug for sælgers erfaring for at præcisere behovet. Dette er svært i ‘Få 3 tilbud’. Mange spilder tiden.

Business er business, er det ikke?

Faktisk ikke altid. 

Hvis man er blevet udsat for hensynsløs adfærd tænker en del: “Det ville jeg ikke udsætte andre for”. Har man eksempelvis gjort sig umage for at servicere en kunde, men ikke fået en respektful tilbagemelding, dadler man modtageren, og højner sit eget moralkodeks….hvis man vel og mærke tilhører den hensynsfulde type. At bede om ‘3 tilbud’ opleves derfor af nogle mennesker som lidt grænseoverskridende.

  • At føle sig til besvær: Mange potentielle kunder bryder sig faktisk ikke om at forstyrre tre leverandører med forholdsvis komplicerede forespørgsler. De føler, at de spilder tiden hos mindst 2 af leverandørerne, og måske alle tre. Herunder sin egen tid. Mange gange ender det jo i ingenting, fordi det hele er lidt for overfladisk. Lidt for hurtigt. Lidt for ‘smart’. 

I InvestorBaren forsøger vi at tage hensyn til hinanden. Vi gør tingene på en fair og rimelig måde! Det handler om gensidig respekt – også når man handler med hinanden. 

Hvorfor? Fordi vi tror på filantropi (uegennyttig næstekærlighed)? 

Nej! Fordi langvarige relationer er i sidste ende mere profitable for alle.

Det gør de ved:

    1. Gode udsigter: Der lader til at være god chance for en aftale.
    2. Respekt: Når relationen er gensidig respektfuld. Det er den ved personlige relationer – Som hér i InvestorBaren!

Ved ‘Få tre tilbud’ kan leverandøren ikke altid gøre sig umage: Dels er der kun en 1/3 chance (eller mindre) for at vinde opgaven. Det begrænser den umage, der er råd til at investere. Dels ved leverandøren, at de andre potentielle leverandører ofte sætter prisen for lavt. Det er ingen tjent med. 

Nej!

Har du behov for noget at sammenligne med, så er det jo sådan, det er? Ingen kan forhindre dig i at få et ekstra tilbud! Sådan er betingelserne jo. Også for de Strategiske Partnere i InvestorBaren. 

Du skriver blot en gang til, hvis din første kontakt ikke var tilstrækkelig for dig.

Udgangspunktet er dog stadig, at vi i første omgang nøjes med én leverandør, så der kan komme kvalitet på fra starten i din proces.

Vær fair!
Vær fair! Ingen leverandør bryder sig om at være den første i en tilbudsproces, idet kunden af og til går videre med sin viden til den næste leverandør. 

Skab åbenhed med det samme overfor den første leverandør, hvis du har tænk dig at gå videre med en ekstra leverandør. Vi er trods alt alle sammen medlemmer af InvestorBaren. Så er det ikke ‘plagsomt’ at vende tilbage til den første leverandør igen.

Derfor: Hvis du går videre til en ekstra leverandør, så giv din første leverandør en chance for at revidere sit første tilbud baseret på den ekstra viden, du har opnået i mellemtiden. Hvis ret skal være ret, så var det måske den første tilbudsgiver, der gav dig viden nok til at komme videre i processen med en ekstra leverandør. 

 

IT Strategiske Partnere

Vores strategiske Partner medlemmer indenfor IT dækker bredt. Fra support på din PC over salg af hard- eller software, til større serverparker eller total specialtilpasset infrastruktur i din virksomhed.

Der er mange Microsoft Partnere blandt vores medlemmer, men også andre partnere, især på hjemmesidefronten som f.eks. WordPress.
Føl dig ikke forpligtet til at skrive lange udredninger i din henvendelse. Nogle gange er der blot brug for en kort 'inspirations'-samtale. Medlemmerne i InvestorBaren hjælper hinanden. Uddybende tekst er dog altid rart for den Strategiske IT-Partner. Det bliver lettere at forberede sig.

Byggeri & håndværk

InvestorBaren har et meget stort antal medlemmer indenfor denne branche. Fra selvstændige håndværkere til større entreprenører. Fra arkitekter til større arkitekthuse. Fra fuge- til kølespecialister.
Føl dig ikke forpligtet til at skrive lange udredninger i din henvendelse. Nogle gange er der blot brug for en kort 'inspirations'-samtale. Medlemmerne i InvestorBaren hjælper hinanden. Uddybende tekst er dog altid rart for den strategiske bygge & håndværks Partner. Det bliver lettere at forberede sig.

Revision

InvestorBaren har et voksende antal medlemmer indenfor denne branche. Primært mindre revisionshuse.
Føl dig ikke forpligtet til at skrive lange udredninger i din henvendelse. Nogle gange er der blot brug for en kort 'inspirations'-samtale. Medlemmerne i InvestorBaren hjælper hinanden. Uddybende tekst er dog altid rart for den strategiske bygge & håndværks Partner. Det bliver lettere at forberede sig.

Anden branche

Skulle du have behov for en hel anden ydelse, så sig til! Dels har vi jo mange andre i databasen, som ikke er listet under de to foregående grupperinger. Dels er det en god mulighed for InvestorBaren for at få nye medlemmer. Så hold dig venligst ikke tilbage.
Føl dig ikke forpligtet til at skrive lange udredninger i din henvendelse! Nogle gange er der blot brug for en kort 'inspirations'-samtale. Medlemmerne i InvestorBaren hjælper hinanden. Uddybende tekst er dog altid rart for den Strategiske Partner. Det bliver lettere at forberede sig.

Meget få kompetencer er ikke repræsenteret blandt InvestorBarens medlemmer!

Baren er hyggelig. Lærer nye rare mennesker at kende, og har noget nyt spændende med hjem hver gang.

Finn Gilling
Direktør, C & C ApS