InvestorBarens fundament

InvestorBaren understøttes af en række Super NuggClubs (advisory boards).

Super NuggClubs og deres medlemmer, Super Nuggets, har 4 formål:

  • Faglighed: At bidrager til det samlede overblik. Fagligt.
  • Kendskab: Styrke kendskabet til InvestorBaren og IB Grundtvigs Fodspor. 
  • Nominering: Nominere kandidaterne til årets ‘Ytringsfrihedspris’. Medlemmerne af IB Grundtvigs Fodspor afgør vinderen ved afstemning.
  • Hygge og small-talk: InvestorBaren er jo en ‘bar’. Hvad laver man på en bar? Man hygger sig. Super Nuggets er derfor pr. definition også super hyggelige. Typer man hygger sig med …. hvis man møder dem på en bar.  Den ånd har de ansvar for breder sig!

Super NuggClubs er opdelt på Økonomi og Bonus (fritid).

Økonomi

Bonus

(Læs mere om Bonus (fritid), og hvorfor InvestorBaren understøtter arrangementer, der har mere privat karakter på IB Grundtvigs Fodspor)

Hvordan kan vi hjælpe?

Kontakt os, og vi vender tilbage!

Ansøg om optagelse i en Super NuggClub Eller synes du, der mangler en?