Staternes opløsning pga. Bitcoin?

Resumé

Vil Staterne gå i opløsning pga. Bitcoin?

Max Keiser siger ”Ja”

Hvorfor? Fordi vores model med staten som samfundsenhed kræver, at vi kan kontrollere det vigtigste transaktionsmiddel, nemlig pengene.

Kan man kontrollere bitcoin ved at kontrollere nettet?

– Nej, siger Max, Bitcoin fungerer i et krypteret netværk. Det kan ikke penetreres.

Kan staten styre det?

– Nej, Bitcoin er et globalt fænomen, der ikke kører på en enkel stats infrastruktur. [Red: Man behøver ikke engang nettet, for at kunne udveksle Bitcoin. Det kan gøres i et USB-stik]

Kan man i det mindste kontrollere Bitcoin på nettet?

– Nej, er er simpelthen ikke det samarbejde mellem staterne, ligesom der ikke er den regnekraft der skal til for at kunne følge med

Betyder Bitcoins staternes opløsning?

Ja, mener Max
Bitcoin adskiller staten fra pengene.
Han mener, at vi nu kommer til at se staternes i opløsning
Det samme gælder nationalbankerne.
Processen med Bitcoin, hvor staten og pengene skal adskilles, bliver lige så omkalfatrende en proces, som dengang vi adskilte kirken og staten. Dengang var det gud, der havde udpeget hvem, der skulle bestemme. Derefter blev det folkevalgte, der skulle bestemme. Nu bliver det folket via deres kontrol med Bitcoin.

[Han kommer i Interviewet ikke ind på, hvordan det rent praktisk vil kunne lade sig gøre]

Bitcoins 4 faser:

1) Bitcoin var først et samleobject – Cyberpunks – En hobby
2) Bitcoin som et sted at ’opbevare værdier’ – Hvor det er nu
3) Bitcoin som medie til at udveksling af værdier
4) ”Unit of account” – dvs, at alt i fremtiden bliver prissat i Bitcoin

Kilde [Engelsk]

Afspil video

Hvordan kan vi hjælpe?

Kontakt os, og vi vender tilbage!

Skriv et svar